Nguyễn Phú Trọng âm mưu đàn áp Công Giáo

 Nhồi sọ cho hơn 11 ngàn đối tượng tư và hơn 20 ngàn đối tượng ngầm về cách thức phá hoại Công Giáo tại Giáo phận Vinh.

Các tin khác