Người dân bao vây nhà Nguyễn Phú Trọng

 Người dân phường Hiệp Thành, Sài Gòn bao vây nhà Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội để tố cáo tham nhũng, cướp đất.

Các tin khác