Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

10 cách mà Trung Cộng đàn áp Kitô giáo

 

Bất chấp thực tế rằng, Trung Quốc rồi sẽ là nước có số lượng tín đồ Kitô giáo đông nhất thế giới, chính quyền Bắc Kinh vẫn đang ra sức phát động cuộc chiến với tôn giáo này mỗi ngày.

Switch mode views: