Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sỹ quan Quân đội Hoa Kỳ lãnh lương bao nhiêu?

 Mời tìm hiểu đời sống của quân nhân Hoa Kỳ xem như thế nào nhé.

Switch mode views: