Giáo dục thối nát!

Một học sinh 14 tuổi, Vũ Thạch Tường Minh, trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội hôm 12/8 đã cho rằng "nền giáo dục này đã quá...thối nát rồi."

Đoạn thâu âm lời nói của em học sinh này:

Tin mới

Các tin khác