Hà Nội rúng động với lời tuyên bố dõng dạc của linh mục Ngô Văn Kha

 Cầu cho nhà cầm quyền biết ý thức về trách nhiệm của mình, can đảm xóa bỏ đặc quyền lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản; xác định tính độc lập của các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Tin mới

Các tin khác