Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phiên tòa hài hước của CSVN

Một phiên tòa xét xử ở miền núi phía bắc Việt Nam. Màn đối chất nghe rất hài hước, tiếu lâm của bị cáo bởi sự ngô nghê.

Switch mode views: