Thanh niên Mỹ gốc Việt 13 tuổi nói về Ngày Quốc Hận

 Hoàng Minh, 13 tuổi, sinh ra tại Mỹ nhân ngày quốc hận 30 tháng 4 noi về Quôc Hận, VNCH và Cộng Sản.

Tin mới

Các tin khác