Trump, Putin và Kim cùng nhảy vui nhộn

 Hình ảnh ba lãnh đạo sừng sỏ nhất thế giới cùng nắm tay nhau nhảy một điệu nhạc. Thật không? Xem thì quý vị sẽ biết.

Tin mới

Các tin khác