Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trịnh Công Sơn đã nói gì trên radio vào ngày 30 tháng 4 năm 1975?

 Mặc dù Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài hoa, nhưng phải nói rằng, tư tưởng của ông ta rất lập lờ trong chính nghĩa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trịnh Công Sơn đã lợi dụng cơ hội để phát biểu trên Đài phát thanh Sài Gòn rằng: "Yêu cầu xem những người ra đi là 'phản bội' đất nước" (!?)

Switch mode views: