Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đa phần vũ khí mà ISIS dùng có xuất xứ Trung Quốc

 Theo báo cáo của CAR, gần một nửa số vũ khí trong tay ISIS có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Switch mode views: