Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đừng đùa với lũ!

 Video ngắn này cho thấy, lũ quét đến rất nhanh, nếu chần chừ, chậm trễ sẽ đổi lấy cả tính mạng!

Switch mode views: