Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tâm sự của một cựu du sinh VN: Vì sao Cờ Vàng đã khai sáng cho tôi?

 Quân Trương, một thanh niên VN lớn lên dưới mái trường Xã hội Chủ nghĩa, từng tôn thờ lá cờ đỏ sao vàng kể lại hành trình tự khai sáng cho chính bản thân mình khi biết rõ những sự thật lịch sử về lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Switch mode views: