Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tư liệu: Sài Gòn Tết Canh Tuất 1970

Cảnh thanh bình, thịnh vượng của Sài Gòn, VNCH vào tết Canh Tuất 1970

Switch mode views: