Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một thanh niên giương cờ đỏ là bị tóm ngay

 Nhắn nhủ các du học sinh từ Việt Nam: Hãy lo học và về nước xây dựng đất nước. Tại nước gọi là "CHXHCN Việt Nam", tha hồ mà giương cờ máu. Còn ở đây, đừng có dại dột mà làm điều đó.

Switch mode views: