Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sự thật về Nhà tù Phú Quốc

Việt Cộng trước nay luôn nói láo rằng nhà tù Phú Quốc của VNCH là "địa ngục trần gian". Nhưng video này sẽ cho biết đâu là sự thật!

Switch mode views: