Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ông Nguyễn Bá Thanh với những câu nói "chọc gan" chóp bu CSVN

 Lịch sử sẽ phán xét công tội của ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng, nhưng ông đã có những câu nói can đảm, mang tính thách thức giới chóp bu, và cuối cùng ông cũng bị giết trong cuộc chiến đấu đá phe cánh nội bộ CSVN.

Switch mode views: