Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

"Thiên đường" Bắc Triều Tiên qua ống kính video quay lén

 Tối ngày người dân phải tập múa , tập diễn chỉ để chào và tôn vinh "gia đình trị" họ Kim.

Switch mode views: