Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phim tài liệu Ngày Quân Lực VNCH 1973

 Diễn văn của TT Nguyễn Văn Thiệu: "...Không còn ai ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản sẽ ngưng bắn nghiêm chỉnh để vãn hồi hòa bình thực sự tại phần đất này..."

Switch mode views: