Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cột trụ mục nát của cộng sản Việt Nam

 Trong chế độ cộng sản độc đảng, ba trụ cột nhà nước: lập pháp, hành pháp và tư pháp bị đảng thâu tóm, không chia sẻ cho ai.

Switch mode views: