Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tâm sự người mẹ gốc Việt mất con trong vụ thảm sát Las Vegas

 Tâm sự của thân mẫu Cô Michelle Võ, nhân viên của một công ty bảo hiểm là một trong những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ thảm sát Las Vegas.

Switch mode views: