Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CIA nói về tướng CSVN Nguyễn Chí Vịnh trong vụ âm mưu tru di gia tộc Tướng Võ Nguyên Giáp

 Những đấu đá nội bộ cộng sản Việt Nam đang dần được phơi bày ngày càng nhiều. Bây giờ là giới quân đội.

Switch mode views: