Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh Cờ Vàng xuất hiện tại Đại Học Luật Hà Nội

Hồi tháng 3-2013, hình ảnh các sinh viên Đại Học Luật Hà Nội mặc những bộ áo thể thao mang hình ảnh lá cờ vàng 3 sọc đỏ xuất hiện trên facebook. Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc không biết các hình ảnh ấy là giả hay thật.Quỹ Tù Nhân Lương Tâm đã làm 1 phóng sự về dữ kiện này.
Switch mode views: