Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đánh tư sản sau "giải phóng" là thế này!

 Sau 30/4/1975, chế độ cộng sản thi hành hạ sách đánh tư sản miền Nam. Những cán bộ cộng sản ngu dốt, không có kiến thức làm ăn lại lên nắm quyền điều hành những doanh nghiệp sản xuất khiến người dân bất mãn!

Switch mode views: