Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chiến Thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, Tết Kỷ Dậu 1789

…mở lịch sử ra xem, trước đây bờ một trăm sáu chục năm, chúng ta cũng có một lần đánh nhau với quân Tàu giữa ngày nguyên đán, làm cho cái tết phải hoãn lại đến ngày mồng bảy tháng giêng là ngày khai hạ mới ăn được.

Kissinger và Hòa đàm Paris

Phía VNCH chỉ trích Kissinger bán đứng đồng minh, vượt quyền Tổng thống và qua mặt TT, bị mắc mưu CS…

Giá trị pháp lý và thực thi của Hiệp Ðịnh Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam ngày 27-1-1973

Vào đúng ngày này 40 năm về trước (1973-2013), ngày 27-1-1973 Hiệp Ðịnh Paris

40 năm hiệp định Paris: Vinh và Nhục

Bước vào tháng 1 năm 2013, Sau 40 năm ký kết HĐ/Paris (27/1/1973) – Nếu có phép lạ – Thời gian và bánh xe lịch sử quay lại tại chính thời điểm ấy (1972 – 1973).

Hiến Pháp 26.10.1956 và Thực Tại Chính Trị Dân Chủ Miền Nam

Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã coi trọng và rất tự hào về việc ban hành Hiến Pháp 26.10.1956

Những sự thật cần phải biết - Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”

Là một người trẻ tuổi, chưa một lần được biết đến ngôi trường của Việt Nam Cộng Hòa, chưa từng được sống dưới chế độ tự do non trẻ đó..., tôi nhận thấy một điều đó là một chế độ, một nhà nước khác hẳn với những lời tuyên truyền của cộng sản. 

Switch mode views: