Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tính nhân bản của người lính VNCH


vnch linh tubinh

Bức ảnh nổi tiếng về tính nhân bản của người lính VNCH: đang cho tù binh uống nước.

Cho tù binh Việt Cộng uống nước, bức hình đã nổi tiếng khắp thế giới

Súng Đạn Vô Tình

Nhưng tôi , người lính VNCH.. luôn đối xử với anh bằng tình nhân loại., vì giáo dục của gia đình và xã hội đã dạy tôi như thế.

Switch mode views: