Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tháp Người

Hình ảnh cuộc tranh đua xây dựng "Tháp Người", 26th Human Tower Competition tại Tarragona, Tây Ban Nha hôm 2/10/2016.

Switch mode views: