Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Việt Cộng ngăn cấm các cuộc biểu tình chống Trung Cộng hôm 18/5/2014


Switch mode views: