Con Có Lấy Làm Tiếc...

mh-giai-toi Một người đàn bà đến xưng tội: thưa Cha, con vừa đập vỡ chiếc bình sứ trên đầu chồng con.

 Cha hỏi:

 - Con ơi, con có lấy làm tiếc về hành động của con hay không?

 - Dạ, thưa cha, con lấy làm tiếc lắm ạ. Vì con đã phải bỏ ra 5 triệu để mua chiếc bình đó.
 

Tin mới

Các tin khác