TV và Mobile Phone !!

mh-phu-nuVợ như TV, bồ nhí như Mobile (Cell phone).
Ở nhà xem TV, đi ra ngoài mang Mobile.  
Không có tiền, bán TV,  có tiền đổi Mobile.
Thỉnh thoảng mới thưởng thức truyền hình, nhưng lại dành hầu hết thì giờ chơi với Mobile.
TV miễn phí suốt đời, nhưng nếu bạn không trả tiền thì dịch vụ mobile sẽ chấm dứt.
TV lớn, cồng kềnh và đa số đều cũ!  Mobile lại nhỏ nhắn, dễ thương, mỏng và xách đi bất cứ lúc nào.
Chi phí xử dụng truyền hình thường dễ chấp nhận, nhưng với Mobile thì cao và luôn đòi hỏi.
Quan trọng nhất:
Mobile có hai cách giao tiếp: nói và nghe. Nhưng với TV, bạn phải lắng nghe và nghe dai dẳng…..
Cuối cùng: TV không có virus, Mobile có !!!!

Tin mới

Các tin khác