Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mầy có biết tao là ai không??

mh-thoi-ken-maHôm trước em bị công an giao thông chận lại.  Em xuống xe hét to:

- Mầy có biết tao là ai không mà mày dám thổi ?  Mày thổi tao thì mày còn sống đó, chứ tao tổi mày là mày chết mẹ mầy rồi.

Chúng tưởng em con ông cháu cha cấp lớn hoặc là thanh tra cải trang nên tha.  Em lên xe nổ máy rồi chúng mới dám khép nép lại hỏi:

- Thế anh công tác bên nào ạ ?

Em trả lời nhanh:

- Tao thổi kèn đám ma.

Rồi vặn ga dzọt lẹ ….. !!!!

Switch mode views: