Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bà hàng xóm cũng bó tay

mh-hang-xom Một ông ngoài 50 tuổi đến bệnh viện đo lượng tinh trùng, bác sĩ đưa ông ta cái chai nhỏ và dặn:

- Ông mang cái chai này về, ngày mai trở lại với mẫu thử tinh dịch.

- Hôm sau, ông này trở lại với cái chai trống không.

Ngạc nhiên, bác sĩ hỏi:
- Sao ông không mang mẫu thử đến đây?

 Ông lão trả lời:
- Chuyện là như vầy, đầu tiên, tôi thử bằng tay trái nhưng không được. Sau đó tôi lại dùng đến tay phải nhưng cũng không khá hơn. Thế là tôi nhờ vợ giúp . Bà ấy dùng cả hai tay nhưng vẫn không được. Cuối cùng, vợ tôi phải dùng miệng, đến nỗi gãy cả răng cũng không có kết quả.
Thậm chí tôi còn nhờ bà hàng xóm sang giúp. Bà này dùng hai tay, rồi kẹp giữa hai chân mà kết quả cũng vậy.

- Bác sĩ ngạc nhiên:
- Ông còn nhờ cả hàng xóm nữa à?

 Ông già tỉnh bơ:
- Đúng vậy, dù chúng tôi cố gắng thế nào cũng không …..mở được cái… nút chai….!

Switch mode views: