Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bí quyết của ông lão 90 tuổi

mh-su-thuyet-phapGiảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thầy hỏi:
-Ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù?

Tất cả mọi người đều giơ tay, trừ một ông lão.
-Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của cụ ư? Sư thầy hỏi.

-Tôi không có kẻ thù.

-Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?

-90 tuổi..

-Xin Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.

Ông lão cao giọng:
- Tôi đã giết sạch chúng nó rồi!

Switch mode views: