Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ

mh-sao-co-giao Tại một trường tiểu học nọ, vào đúng giờ sinh vật thì có thanh tra của Sở vào lớp để dự giờ.

Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời. Đột nhiên cả lớp thấy Cu Tí đứng bật lên nói:
- Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá!

Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Cu Tí ra khỏi lớp.

Cu Tí lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau:  Lần sau không biết thì đừng có ngồi sau mà nhắc nghen ông!

Switch mode views: