Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mua Chim

mh-mua-chim

 

 

 

 

 

 

 


Ông khách tới hàng chim.

Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được nhiều thứ tiếng.

Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp: "Comment allez - vous?"

Chim trả lời: "Ca va bien, merci."

Ông khách hỏi tiếp: "How are you?"

Chim đáp: "I'm fine, thank you."

Ông khách hỏi tiếng Mễ: "Como estas?"

Chim trả lời: "Muy bien."

Ông khách hỏi bằng tiếng Việt: "Mầy khoẻ không?"

Chim bực mình đáp: "Cha mày... hỏi nhiều quá...

Switch mode views: