Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiến thêm bước nữa

mh-hai-bac-gặp-nhauCụ Tôn Đức Thắng mất. Xuống đến âm phủ, cụ lại gặp Bác Hồ. Bác hỏi:
- Cụ này, tình hình trên đó thế nào? Có còn “thiên tai, địch hoạ” nữa không?

- Vưỡn, khó khăn còn nhiều, nhưng xấp nhỏ vẫn ráng lo thực hiện di chúc của Cụ.

- Thế tụi nó thực hiện tới đâu rồi?

- Mới được có một phần ba.

- Phần ba là sao?

- Thì Cụ để lại chín chữ “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”, họ thực hiện được một phần ba, tức là “không có gì”!

Ít năm sau, đồng chí Phạm Hùng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ lại ra đi (nghe đồn là bị thượng mã phong). Xuống tới nơi lại gặp Bác. Bác hỏi:
- Thế tình hình thực hiện di chúc của Bác các chú đã làm tới đâu rồi?

- Dạ, dạ, việc thực hiện Di chúc Bác thì chúng cháu vẫn tiến hành đều đều, đến nay đã tiến thêm được một bước nữa.

- Thêm một bước nữa nghĩa là thế nào?

- Dạ, thêm một bước nữa nghĩa là “không có gì quý”, nghĩa là toàn đồ tầm tầm, xài không được ạ!?

Switch mode views: