Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bác sĩ siêu âm

mh-bac-si-sieu-amHai bà hàng xóm lâu ngày găp, tay bắt mặt mừng:
- Bà có khỏe không? Dạo này ông nhà bà làm gì rồi?

- Cảm ơn bà! Ông nhà tôi đang làm bác sĩ siêu âm.

- Nhưng dạo trước có thấy ông nhà học trường y dược nào gì đâu.

- À, vâng. Chả là ông nhà tôi làm nghề soi trứng vịt lộn mà.


Switch mode views: