Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Buổi Thuyết Giảng Đêm Giao Thừa

mh-buoi-thuyet-giangBa giờ sáng đêm giao thừa, một người đàn ông say xỉn đi lảo đảo trên đường.

Cảnh sát thấy vậy liền chặn ông ta lại và hỏi:
- Ông định đi đâu vào lúc nửa đêm thế này?

Người đàn ông lè nhè đáp:
- Tôi đi nghe diễn thuyết thưa ngài.

Vị cảnh sát ngạc nhiên đáp:
- Ông say quá rồi đấy, chẳng ai dở hơi đi tổ chức diễn thuyết vào lúc ba giờ sáng năm mới cả.

- Có đấy thưa ngài.

- Ai thế?

- Vợ tôi.

Switch mode views: