Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trộm cũng muốn giữ mánh

mh-cung-muon-giu-mahQuan tòa hỏi bị cáo:
– Tường thì cao, cửa đến ba lần khóa, nhiều chó dữ làm sao anh lại vào được nhà để trộm tiền trong két sắt?

Bị cáo khẽ lắc đầu:
– Xin lỗi tòa, chuyện này tôi không thể nói.

– Tại sao chứ? – quan tòa cau mày.

Bị cáo nhún vai:
– Tôi không bao giờ truyền nghề miễn phí cho ai cả.

– !!!

Switch mode views: