Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chuyện Vui Về Thơ Trần Quốc Bảo

Xin mời Quý Thân Hữu gần xa nghe kể về Giai Thoại “TRỒNG CÂY SI” của Nhà Thơ Trần Quốc Bảo.

Thời 1 = Khởi đầu.

          Xin mời Quý Thân Hữu gần xa thưởng lãm bài thơ “Trồng Cây Si”  của Nhà Thơ Trần Quốc Bảo (Richmond, Va.). Đây là tâm sự của các chàng học sinh trung học của thời đại trước.
                                    
Trồng Cây Si.

Nhà em có một vườn hồng
Anh vào trọ học, anh trồng cây Si!
Ngây thơ em chẳng biết gì
Nô đùa bên khóm tường vi sau nhà.
Trèo lên cây bưởi hái hoa (cadao)
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Bướm ong ve vãn đầy sân,
Si buồn, Si chẳng một lần trổ bông.
Rồi con ô thước sang sông,
Rủ rê em bỏ vườn hồng đi xa!
Năm nào bưởi cũng ra hoa,
Nhưng trong vườn cà vắng nụ tầm xuân!
Si già vẫn nhớ cố nhân!
Người xưa dường chẳng một lần nhớ Si (?)

                             Trần Quốc Bảo
                        Richmond, Virginia.

Thời 2: Nàng Si hồi đáp.

Sau đó Nhà Thơ Trần Quốc Bảo đã nhận được một Bài Thơ hồi đáp của ”Nàng Si”, ký tên TM/ TX (09/10/2017) với lời thơ như sau:
mh-trong-cay-si-1

 

 

Vườn xưa, M. chỉ trồng hồng,
Đâu ngờ lại có người trồng cây Si!
Trách anh, đã chằng nói gì?
Làm sao M. biết, cây Si anh trồng!
mh-trong-cay-si-2

 

 

 

 Bây giờ sáo đã sang sông,
Thì em mới biết anh trồng cây Si!
Con đường định mệnh M. em đi,
Nhớ “Si”, nhưng nhớ… khác gì “ông Anh”!

                   Nàng Si ký tên  TM / TX.

Xin cảm tạ Quý Vị đã theo dõi “Chuyện Thơ Thẩn” của Nhà Thơ Trần Quốc Bảo.                                                                    

Switch mode views: