Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bụi cỏ

mh-tuong-la-bui-coÔng chồng nằm mơ ú ớ la hoảng, bà vợ thúc cùi trỏ hỏi:
- Anh mơ gì mà la hoảng vậy?

Ông chồng tỉnh dậy vẻ mặt còn kinh hoàng bảo vợ:
- Trời ơi anh nằm mơ thấy đang leo núi, trợt chân té xuống vực sâu, tưởng chết rồi chứ. may quá anh quơ tay nắm ngay được bụi cỏ.

Bà vợ thủng thẳng bảo chồng :
- Bây giờ tỉnh rồi thì buông' Bụi Cỏ ' ra chứ, nắm hoài đau thấy mồ nè !

Switch mode views: