Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trị tính nóng của đàn ông

mh-tri-tinh-nong-d-o Một bà đến gặp bác sĩ.
 - Bà gặp trở ngại gì?

 - Bác sĩ ơi ! Tôi không biết phải làm sao.  Càng ngày dường như chồng tôi càng hay nổi nóng mà không có lý do.  Điều này khiến cho tôi lo sợ.

 - Tôi có cách trị. Khi bà thấy ông ấy sắp nổi nóng, bà chỉ cần lấy một ly nước rồi hớp một ngụm.  Cứ ngặm ngụm nước đó trong miệng, đừng nuốt, chờ cho tới khi ông ấy đi ra khỏi phòng hoặc đi vô giường nằm ngủ.

 Hai tuần sau người đàn bà trở lại gặp bác sĩ.  Bà trông tươi tỉnh hẳn.
 - Thật là một sáng kiến độc đáo !  Mỗi khi chồng tôi bắt đầu nổi giận, tôi lại ngậm một ngụm nước.  Thế là ông ấy dịu xuống ngay !   Làm thế nào mà ngụm nước có thể trị được tính hay nổi nóng của chồng tôi ?
Bác sĩ:
 - Ngụm nước tự nó không có tác dụng gì hết.  Nó chỉ giúp cho bà ngậm cái miệng lại ….. Đó mới là điểm chính !

Switch mode views: