Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luật Sư và Bác Sĩ

 Chuyện thứ nhứt :mh-bac-si-luat-su

Ế KHÁCH
Có ông Bác sĩ kia ế khách , bèn nghĩ ra một kế .
Ông ta trưng tấm biển trước phòng mạch , nói rằng : trị dứt bịnh thì tính 20 Mỹ-kim , còn không dứt bịnh thì bồi thường cho bệnh nhơn 100 Mỹ-kim .

 Bên cạnh phòng mạch có một ông luật sư ế khách đói dài , thấy vậy bèn tới phòng mạch Bác sĩ đó định kiếm 100 bạc xài chơi .

Luật sư : Tôi bị mất khứu giác , ông trị giùm tôi .
Đốc tưa : Y tá , lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô lỗ mũi ông này ba giọt .
Luật sư : Ê , cái này là nước mắm mà .
Đốc tưa : Xin chúc mừng ông đã lấy lại được khứu giác . Trả tui 20 đô .

Luật sư cả giận , ba ngày sau trở lại phục hận .
Luật sư : Tui mất trí nhớ , ông trị giùm tui .
Đốc tưa : Y tá , lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô mồm ông này ba giọt .
Luật sư : Đừng , đừng . Cái này là nước mắm , tôi nhớ mà .
Đốc tưa : Ông đã lấy lại được trí nhớ . Trả tui 20 đô tiền trị bịnh .

Tuần sau , luật sư tới phục hận một lần nữa .
Luật sư : Tui bị giảm thị giác , ông trị giùm tui .
Đốc tưa : Cái này thì tui chịu thua . Đây là tờ 100 đô tui bồi thường cho ông.
Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói : Đây là tờ 10 đô mà , đâu phải 100 đô ?
Đốc tưa cười hề hề : Tui đã lấy lại được thị giác cho ông . Trả tui 20 đô lẹ lên ông Luật sư .

Chuyện thứ hai :

XIN CHO BIẾT BÍ QUYẾT

Một bác sĩ và một ông bạn luật sư, gặp nhau ở một công ty bảo hiễm.
 BS hỏi ông bạn:
- Anh dến đây có chuyện gì vậy.
 Ông luật sư đáp:
- Anh nhớ cái nhà nghỉ mát bên bờ biển tôi đã mua năm rồi không? Nó bị cháy rồi, và tôi ở đây để lấy bảo hiểm cháy nhà. Thế còn anh ở đây làm gì?
 Ông bác sĩ đáp:
- Anh có nhớ căn nhà tôi dùng nghĩ hè bên bờ sông Louisiana không? Nó bị lũ từ sông nhấn chìm và tôi ở đây để lấy bảo hiểm lũ lụt.
 Ông luật sư ngạc nhiên hỏi nhỏ:
- Giỏi quá! Anh làm thế nào mà anh tạo ra được trận lụt vậy?
Đến đây thì quý vị hẵn đã biết NGUYÊN NHÂN CỦA TRẬN HỎA HOẠN rồi phải không ?

Switch mode views: