Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bí quyết sống lâu của người Tầu

1- Chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi,

mh-lam-buu

 

 

 

 

 

 
2- Chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi,

 

mh-chu an-lai

 

 

 

 

 

 
3- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi,

mh-mao-trach-dong

 

 

 

 

 

 
4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi,

mh-dang-tieu-binh

 

 

 

 

 

 
5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi,

mh-truong-hoc-luong

 

 

 

 

 

 
6- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài, cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

mh-loi-phong

 

 

 

 

 

 

 


Các bạn nghĩ xem mình nên làm người nào ?

Switch mode views: