Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chim nói được nhiều thứ tiếng

 Ông khách tới hàng chim.mh-chim-noi-tieng-nguoi

 Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được nhiều thứ tiếng.

 Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp: "Comment allez-vous?"

 Chim trả lời: "Ca va bien, merci."

Ông khách hỏi tiếp: "How are you?"

 Chim đáp: "I'm fine, thank you."

 Ông khách hỏi tiếng Mễ: "Como estas?"

 Chim trả lời: "Muy bien."

 Ông khách hỏi bằng tiếng Việt: "Mầy khoẻ không?"

 Bực mình, chim văng tục : "Đ.M. hỏi nhiều quá mầy!"

Switch mode views: