Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bắc Thang Lên Hỏi Ông Giời

Bắc thang lên hỏi ông Giờimh-bac-thang-lam-chi
Lấy vợ lấy chỉ một ... người thôi sao ?
Ông Giời nói nhỏ thì thào
Một vợ, nhưng có...nhiều đào Ô-Kê!
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Con gái dưới thế dạo này... chảnh ghê
Ông Giời giận quá đập bàn
Nó chảnh, kệ nó mắc gì hỏi tao
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Vợ con dữ quá tối ngày đánh con
Ông Giời ổng trả lời rằng
Mày ngu mày chịu hỏi gì nơi tao?
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Ðời con đau khổ đã nhiều .... thấu chăng?
Ông Giời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Vợ con nó quái, dữ như bà chằng
Ông Giời ổng trả lời rằng
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Kiếp này con có bỏ nàng được không
Ông Giời ổng trả lời rằng
Tao còn chưa được ... xá chi là mày
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng
Ông Giời ngó xuống trả lời
Mày bỏ được nó thì tao ... con mày
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Bấy lâu bị liệt ... vợ buồn vợ chê
Sao mày lại quá u mê
Via-gra thần dược ... vợ mê tới già!
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Thuốc thang, rượu bỗ ... chẳng nào tới đâu
Ông Giời vẻ mặt rầu rầu
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!
Bắc thang lên hỏi ông Giời
Vào chùa sư nữ trụ trì được chăng ?
Ông Giời nháy mắt cười rằng
Chờ tao một tí ... tao theo với mày!
= Tác giả tạm dấu tên =

Switch mode views: