Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cho tôi hỏi Đàn Bà là chi rứa ???

Là shopping hay đi sắm đi mua - Là phục vụ, đến gãy lìa xương sống

Viết văn

Vân vươn vai, vênh váo: " Vất va vất vưởng , vờ vĩnh, vòng vo, vung vít, vụng về...  Vợ vất vả vẫn vần vợ...võ vàng!"

 

Tuổi Già Thời Đại

Tuổi càng già, ta càng nên giản dị
Không cao lương, mỹ vị lắm mỡ, bơ

Luận về TÌNH YÊU

Tình làm quen qua mạng (Internet) được gọi là lưới tình
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.

Khóc bạn lấy vợ

Đời trai nay đã thôi rồi
  Tin mày lấy vợ, rụng rời lòng tao.

Định nghĩa vợ

Chí phải, chí phải...
 Kính vợ thì đắc thọ
 Sợ vợ thì sống lâu
 Nể vợ thì hết âu sầu
 Mà để vợ lên đầu thì...trường sinh bất tử

Switch mode views: