Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ tình IT: Nếu một ngày...

Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt - NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường

Vợ là gì?

Vợ là thượng cấp chỉ huy - Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng !

Ca dao... cạo

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện... cự um sùm

Tuổi Gìa

Chớ ngồi nhà như người đang bị nhốt…Rủ vợ, chồng đi bộ ở ven đường

Cầy ruộng

Cho dù không cấy vẫn để không - Mùa này không cấy chờ mùa khác - Nhờ người cày hộ chết với ông

Taboo của đảng đầu bò Ba Đình


Ngay thằng 4S không có một lời nào giải đáp báo cáo - Về “hộ chiếu lưỡi bò” chiêu võ hiểm độc Khựa trên Biển Đông

Thân phận đàn ông

Ba roi đánh tội rượu say - Lè nhè xiêu vẹo… lăn quay ra đường

Tình Việt Kiều

Nhổ râu em nhổ bằng mồm - Ngoáy tai ép sát em chồm em khươi!

Tìm vợ tốt

Không se sua  -  Không bẻm mép - Không bép xép -  Không phàn nàn

Gái 3 Miền

 Cô Gái Trung: Nói nhỏ nì - Túi nay hỉ.

 

Cho tôi hỏi Đàn Bà là chi rứa ???

Là shopping hay đi sắm đi mua - Là phục vụ, đến gãy lìa xương sống

Viết văn

Vân vươn vai, vênh váo: " Vất va vất vưởng , vờ vĩnh, vòng vo, vung vít, vụng về...  Vợ vất vả vẫn vần vợ...võ vàng!"

 

Tuổi Già Thời Đại

Tuổi càng già, ta càng nên giản dị
Không cao lương, mỹ vị lắm mỡ, bơ

Luận về TÌNH YÊU

Tình làm quen qua mạng (Internet) được gọi là lưới tình
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.

Khóc bạn lấy vợ

Đời trai nay đã thôi rồi
  Tin mày lấy vợ, rụng rời lòng tao.

Định nghĩa vợ

Chí phải, chí phải...
 Kính vợ thì đắc thọ
 Sợ vợ thì sống lâu
 Nể vợ thì hết âu sầu
 Mà để vợ lên đầu thì...trường sinh bất tử

Giận nhau...

Thư gửi mà sao chẳng đến tay
 Để anh buồn giận mấy hôm rày
 Đêm nằm biếng ngủ, bài không viết
 Thơ thẩn vào ra tiếng thở dài.

Switch mode views: