Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

EM ÐI SHOPPING

                    Hôm qua đi shopping  về,
            Em mang mấy túi Macy's khoe chồng.di-shopping
                    Ðây là cái áo coat lông,
            Giá sale ngàn chín rẻ không hả mình?
                   Còn đây cái váy da xinh ,
            Mặc vào em giống minh tinh Hoa Kỳ,
                 Và đây cái nhẫn chín ly,
           Hạt trong nước lý đẹp ghê hả mình?
                 Em ơi ! dừng lại cho nhanh ,
         Máu không lên óc, tim anh sắp ngừng,
                  Sang đây anh vẫn ngaị ngùng,
          Mình là tỵ nạn xin đừng theo Tây
                  Tóc huyền buông xõa lâu nay,
          Sao em cắt ngắn đổi thay nâu vàng,
                 Nói ra lại bảo chồng gàn,
          Em thay đổi quá chỉ làm khổ anh!
                  Hoa chanh nở giữa vườn chanh,
          Thầy u mình với chúng mình chân quê,
                   Mai sau đi shopping về,
          Dấu vào Closet đừng khoe với chồng,
                   Kẻo không nó lại tăng xông ,
          Thận suy, gan yếu, còn trông mong gì!
 

 
Ngày xưa Bu nó hiền lành,
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà,
Từ ngày Bu nó đi xa,
Mùi chanh Bu nó quăng ra lại vườn.
Chỉ còn giữ một mùi hương,
Chanel Bu nó vẫn thường xịt, thoa.
Ðôi chân lúc trước ở nhà,
Móng còn hoen ố, thoảng pha mầu bùn.
Bây giờ xanh đỏ tùm lum,
Móng chân, tay, tóc một chùm như nhau.
Mỗi nơi mỗi thứ một mầu,
Chân quê Bu nó vất đâu mất rồi.
Lái xe Bu nó chỉ ngồi,
Loại xe Lếch Xợt ghế đôi mui trần.
Hột xoàn đeo cỡ ngón chân,
Một mình mua sắm chẳng cần hỏi anh.
Nghe bà Hanh Phước dỗ dành,
Trái chanh Bu nó bơm thành trái cam.
Chẻ môi,nâng mũi,sửa cằm,
Bây giờ Bu nó khác trăm vạn lần.
Từ ngày xuất ngoại trao thân,
Hương đồng gío nội quẳng dần đi đâu.

Switch mode views: