Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vì em

Vì em anh tập làm thơ,vi-em
Vì em anh phải thẩn thờ ngóng trông.

Bây giờ anh đã làm chồng
Vì em anh phải nấu cơm quét nhà,
Bạn bè anh phải tránh xa
Không dám nhậu sợ em la em rầy
Vì em anh khổ thế này.
Còng lưng làm để em xài em tiêu
Shopping mua sắm đều đều
Vì em anh đã chịu nhiều đắng cay,
Còn đâu ngày tháng đắm say.

Thôi đành cũng hết kiếp này cho xong
Tặng các chàng ...Yêu zợ !!!!!

 


BÀI HỌA:

Nhờ Em

Họa lại bài Vì Em của Ngọc Trân

Nhờ em anh biết làm thơ
Nhờ em anh hết uổng trờ chạy rông.

Nhờ em anh được làm chồng
Nhờ em anh có con bồng gọi cha.
Nhờ em anh khỏi phải ra
Cơm hàng cháo chợ vừa xa vừa phiền.
Nhờ em anh có bạn hiền
Chung chăn chung gối không (tốn) tiền mỗi đêm.
Nhờ em giấc ngủ ngon thêm

Nhờ em nhà cửa bên thềm chim ca.
Nhờ em anh hết la cà
Nhờ em anh khỏi sa đà hư thân
Nhờ em anh hết khờ trân,
Nhờ em anh biết chuyên cần làm ăn.
Nhờ em làm cái nhà băng
Nhờ em anh khỏi phí công giữ tiền.
Nhờ em anh sướng như điên
Nhờ em nhiều nữa anh liền ngất ngây.
Nhưng mà nhớ kỹ điều này
Nhờ nhiều em sẽ guốc bay bể đầu!!!

Switch mode views: